Projektid

LEADER meetmest teostatud projektid

2014 aastal vahetatud depoohoone garaaži osa avatäited ja rekonstrueeritud elektri süsteemid.

2017 aastal rekonstrueeritud kogu depoohoone katus, vundament ja välisfassaad.

2019 aastal sai Aasukalda VPK KOP (2000€) ja TUR (3500€) meetmest toetust kiirustabloo Viru-Nigula alevikku paigaldamiseks. Koostöös Viru-Nigula vallaga, kes kattis tabloo paigaldamisest puudujääva osa, saadi kiiruselugeja 31. juulist roolikeelajaid teeperve kiitma või vajadusel manitsema. Ohutu liiklemist! https://virumaateataja.postimees.ee/6743768/rahva-mure-mojus-viru-nigulasse-saabus-kiirustabloo

2022 aastal sai Aasukalda VPK osta merepäästekaatri koos transpordihaagisega järgmiste rahastajate toel:
-LEADER meede 10 325,52€
-PPA 10 000€
-Viru-Nigula valla toetusgrupp 5400€
-Viru-Nigula vald 5251,20€
-Komando omaosalus 3441,68€

1. Läbi merepäästekaatri soetamise võimestada turvalisust Kunda ja Liimala vahelises rannikuvees. Toetatakse voolujõgede liigirikkuse tõusu ja ohustatud kalaliikide kudeaja kaitset röövpüüdjate eest. Tuua meie rannikuvetesse seilamise hooajal võimalikult palju väikealuseid, elavdades nii meretsi kulgevat turismi. Kiirendada Mahu väikesadama välja arendamist ja Viru-Nigula valla rannakülades turisminduse edendamist. Võimestada piirkonna veekogude ja rannikuala turvalisust, luues nii parema elukeskkonna aktiivsetele merd armastavatele peredele.

2. Maapäästele lisandub merepääste ja laieneb kaasatavate inimeste ring. Elanike teadlikkus ja oskused merele toime tulla tõuseb. Piirkonna atraktiivsus kasvab ja noorte huvi tõuseb.

3. Päästekomandol on merepäästepaat ja päästetöödele kaasamise leping PPA-ga. On antud ühingu poolne panus Mahu sadama kiiremaks väljaarendamiseks. Osutame TROSSI teenust, läbi mille Soome lahel seilavate väikealuste (kuni 24m pikkune alus) turvalisus on tagatud ja nende huvi meie rannikuala vastu on kõrge. Rannakalurid on samaselt mereabi teenusega kaetud.

https://www.laanevirumaauudised.ee/uudised/2022/11/18/vabatahtlikud-merepaastjad-said-uue-kaatri
https://virumaateataja.postimees.ee/7651473/aasukalda-maa-ja-merepaastekomando-ostis-suurbritanniast-merepaastekaatri
https://viru-nigula.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/tB1gRxZregTc/content/aasukaldal-uus-merepaastekaater

VIROL Kogukondliku Turvalisuse taotlusvoor

20. jaanuar 2021 ennetus haagise, tulekustutus simulaatori ja suitsumasina soetamine

Kaasrahastus hangiti: VIRU-NIGULA VALD,
Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 sügisvoor ja
Kogukondliku turvalisuse 2020 sügisene taotlusvoor.

KÜSKi AHE 21 taotlusvoor

KÜSKi AHE 21 taotlusvooru rahastus summas 3881,25€
„Padaoru Kriisikeskuse“ arengu-ja tegevuskava koostamine”.
Projekti eesmärgiks on läbi ühingu strateegilise analüüsi valmiv „Padaoru Kriisikeskuse“ tegevus- ja arengukava.
Projekti tulemusena on valminud “MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando ning Padaoru Kriisikeskuse loomise ja käivitamise arengukava“.