Projektid

LEADER meetmest teostatud projektid

2014 aastal vahetatud depoohoone garaaži osa avatäited ja rekonstrueeritud elektri süsteemid.

2017 aastal rekonstrueeritud kogu depoohoone katus, vundament ja välisfassaad.

2019 aastal sai Aasukalda VPK KOP (2000€) ja TUR (3500€) meetmest toetust kiirustabloo Viru-Nigula alevikku paigaldamiseks. Koostöös Viru-Nigula vallaga, kes kattis tabloo paigaldamisest puudujääva osa, saadi kiiruselugeja 31. juulist roolikeelajaid teeperve kiitma või vajadusel manitsema. Ohutu liiklemist! https://virumaateataja.postimees.ee/6743768/rahva-mure-mojus-viru-nigulasse-saabus-kiirustabloo

VIROL Kogukondliku Turvalisuse taotlusvoor

20. jaanuar 2021 ennetus haagise, tulekustutus simulaatori ja suitsumasina soetamine

Kaasrahastus hangiti: VIRU-NIGULA VALD,
Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 sügisvoor ja
Kogukondliku turvalisuse 2020 sügisene taotlusvoor.

KÜSKi AHE 21 taotlusvoor

KÜSKi AHE 21 taotlusvooru rahastus summas 3881,25€
„Padaoru Kriisikeskuse“ arengu-ja tegevuskava koostamine”.
Projekti eesmärgiks on läbi ühingu strateegilise analüüsi valmiv „Padaoru Kriisikeskuse“ tegevus- ja arengukava.
Projekti tulemusena on valminud “MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando ning Padaoru Kriisikeskuse loomise ja käivitamise arengukava“.