MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando on loodud 2013 aasta aprillis.

Vabatahtliku päästekomando tegevuse eesmärk on turvalise elukeskkonna säilitamine ning paremaks muutmine, inimeste ohutusalaste teadmiste tõstmine ja piirkonnaelu arendamine. Kvaliteetse päästeteenuste osutamine ja õnnetuste tagajärgede minimeerimine läbi profesionaalse reageerimise. MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando järgib oma tegevuses vabatahtliku hea tava.

Ühingusse kuulub 24 aktiivset vabatahtlikku päästjat (keskmine vanus 34 aastat) ja 19 noorliiget.

Ühing on maakonnas üks aktiivsemaid vabatahtlike päästekomandosid. Pälvinud mitmeid vabariiklike, maakondlike ja päästealaseid tunnustusi. Olulisemad neist on:

  • 2015 aastal vabatahtluse edendamise rändkarikas „Pritsupasun”,
  • „Aasta tegija 2015 ja 2017”;
  • „Vabatahtliku sõbra” kvaliteetmärgis;
  • „Hea Noor Kodanik” kvaliteetmärgis;
  • Päästeameti Peadirektori tänukiri aastatel 2016 ja 2017;
  • Ida-Regiooni VPK eliitkomando
    -2018 aastal III koht
    -2019 aastal II koht.

LEADER meetmest teostatud projektid:

2014 aastal vahetatud depoohoone garaaži osa avatäited ja rekonstrueeritud elektri süsteemid.

2017 aastal rekonstrueeritud kogu depoohoone katus, vundament ja välisfassaad.

2022 aastal ostetud päästevarustusega merepäästekaater koos transpordihaagisega.